Kvalita

Kvalita
Pre dosiahnutie obzvlášť vysokej kvality od LG-PMH Keramik je nutné používať len plnohodnotné suroviny, predovšetkým dobrú plastickú hlinu a kvalitný piesok, ktoré sa v našom regióne nachádzajú.  Táto keramická masa je vypálená pri teplote 1300 °C čo má veľký vplyv na je vynikajúce technické vlastnosti.

Kvalita tradičnej kameninovej keramiky

Presvedčte sa o kvalite našej keramiky:

• Kameninová keramika je vypálená pri vysokej teplote až 1300 °C
• Mrazuvzdornosť do – 50 °C
• V dôsledku vysokej teploty vypaľovania keramiky dochádza k výbornému spojeniu glazúry a nádoby čo má za následok vysokú odolnosť voči  mrazom , odpraskávaniu glazúry a nasiakavosti materiálu
• Odolnosť voči kyselinám a poveternostným vplyvom
• Keramika odoláva veľkým tepelný rozdielom
• Keramika je zdravotne nezávadná  a nemá žiadny negatívny vplyv na životné prostredie – čisto prírodný produkt
• Nádoby bez dier v dne sú absolútne vodotesné
• Glazovaná keramika na pečenie odoláva postupnému tepelnému zaťaženiu v rozsahu teplôt až od – 30 °C do 400 °C

Garancia mrazuvzdornosti
Keramické materiály sú vždy porézne a teda majú schopnosť absorbovať určité množstvo vody.  Keď v zime voda absorbovaná keramikou zamrzne, začne sa ľad v póroch rozpínať a dôjde k poškodeniu materiálu nádoby. Mrazuvzdornosť keramiky závisí od jej schopnosti absorbovať vodu, ktorá sa udáva v  %. Napríklad nasiakavosť keramických výrobkov z terakoty je cca. 20 – 25 %. Naša kameninová keramika má nasiakavosť len cca 2 %.

LG – PMH Keramika – Tradícia a kvalita
Tabuľka Vám ponúka jednoduchý prehľad druhov a kvality v súčastnosti  dostupnej keramiky na trhu.